Tummino v. von Eschenbach: Steven Galson Decision Part 1